KHO BẾP CHÂU ÂU
Giỏ hàng

Thương hiệu KONOX

- 49 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8450DA

12.670.000 đ

6.472.500 đ

Giảm: 6.197.500  đ

Xem thêm
- 42 %
Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

Chậu Rửa Bát Konox Apron sink KN8750DA

12.850.000 đ

7.498.500 đ

Giảm: 5.351.500  đ

Xem thêm
- 43 %
Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

Chậu Rửa Bát Konox Artusi KS11650 1D

6.850.000 đ

3.897.500 đ

Giảm: 2.952.500  đ

Xem thêm
- 45 %
Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

Chậu Rửa Konox European Premium KS8650 2B

6.320.000 đ

3.498.500 đ

Giảm: 2.821.500  đ

Xem thêm
- 42 %
Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

Chậu Rửa Konox Premium KS11650 2B

8.840.000 đ

5.094.500 đ

Giảm: 3.745.500  đ

Xem thêm
- 49 %
Vòi rửa bát Konox KN1201

Vòi rửa bát Konox KN1201

1.820.000 đ

926.900 đ

Giảm: 893.100  đ

Xem thêm
- 51 %
Vòi rửa bát Konox KN1205

Vòi rửa bát Konox KN1205

2.460.000 đ

1.202.500 đ

Giảm: 1.257.500  đ

Xem thêm
- 56 %
Vòi rửa bát Konox KN1206

Vòi rửa bát Konox KN1206

2.280.000 đ

1.001.500 đ

Giảm: 1.278.500  đ

Xem thêm
- 46 %
Vòi rửa bát Konox KN1209

Vòi rửa bát Konox KN1209

3.890.000 đ

2.101.500 đ

Giảm: 1.788.500  đ

Xem thêm
- 48 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1337

3.650.000 đ

1.899.500 đ

Giảm: 1.750.500  đ

Xem thêm
- 46 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1618

3.680.000 đ

1.999.500 đ

Giảm: 1.680.500  đ

Xem thêm
- 32 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1900

2.980.000 đ

2.027.900 đ

Giảm: 952.100  đ

Xem thêm
- 48 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901B

4.250.000 đ

2.199.500 đ

Giảm: 2.050.500  đ

Xem thêm
- 46 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901C

3.850.000 đ

2.095.500 đ

Giảm: 1.754.500  đ

Xem thêm
- 46 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1901N

4.250.000 đ

2.298.500 đ

Giảm: 1.951.500  đ

Xem thêm
- 47 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1902

4.150.000 đ

2.195.500 đ

Giảm: 1.954.500  đ

Xem thêm
- 48 %
Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

Vòi rửa bát rút dây Konox KN1905

3.480.000 đ

1.796.500 đ

Giảm: 1.683.500  đ

Xem thêm
- 45 %
Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

Vòi rửa bát thân mềm Konox KN1909

4.870.000 đ

2.697.500 đ

Giảm: 2.172.500  đ

Xem thêm
- 46 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN8248DOB

5.950.000 đ

3.198.500 đ

Giảm: 2.751.500  đ

Xem thêm
- 45 %
Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

Chậu Rửa Chén Bát Konox Overmount sink KN7847DO

5.780.000 đ

3.195.500 đ

Giảm: 2.584.500  đ

Xem thêm
X
KHO BẾP CHÂU ÂU
Chào mừng
Gửi
Đóng