KHO BẾP CHÂU ÂU
Giỏ hàng

Thương hiệu Cata

- 40 %
Máy hút mùi Cata S PLUS 900 X

Máy hút mùi Cata S PLUS 900 X

9.000.000 đ

5.357.000 đ

Giảm: 3.643.000  đ

Xem thêm
- 43 %
Máy hút mùi Cata S PLUS 700 X

Máy hút mùi Cata S PLUS 700 X

8.000.000 đ

4.580.508 đ

Giảm: 3.419.492  đ

Xem thêm
- 42 %
Máy hút mùi Cata S PLUS 600 X

Máy hút mùi Cata S PLUS 600 X

7.500.000 đ

4.314.000 đ

Giảm: 3.186.000  đ

Xem thêm
- 42 %
Máy hút mùi Cata ADARI 600 XGBK

Máy hút mùi Cata ADARI 600 XGBK

10.500.000 đ

6.122.000 đ

Giảm: 4.378.000  đ

Xem thêm
- 42 %
Máy hút mùi Cata PLANET 600 XGBK

Máy hút mùi Cata PLANET 600 XGBK

11.000.000 đ

6.417.000 đ

Giảm: 4.583.000  đ

Xem thêm
- 59 %
Máy hút mùi Cata MIDAS 600 XGBK

Máy hút mùi Cata MIDAS 600 XGBK

6.800.000 đ

2.800.500 đ

Giảm: 3.999.500  đ

Xem thêm
- 10 %
Máy hút Cata GAMMA VL3 60 GLASS/D

Máy hút Cata GAMMA VL3 60 GLASS/D

7.800.000 đ

6.999.200 đ

Giảm: 800.800  đ

Xem thêm
- 62 %
Máy hút Cata GAMMA VL3 70 GLASS/D

Máy hút Cata GAMMA VL3 70 GLASS/D

8.400.000 đ

3.211.508 đ

Giảm: 5.188.492  đ

Xem thêm
- 55 %
Máy hút Cata GAMMA VL3 90 GLASS/D

Máy hút Cata GAMMA VL3 90 GLASS/D

8.700.000 đ

3.885.000 đ

Giảm: 4.815.000  đ

Xem thêm
- 55 %
Máy hút mùi áp tường Cata SYGMA VL3 600/B

Máy hút mùi áp tường Cata SYGMA VL3 600/B

8.700.000 đ

3.913.000 đ

Giảm: 4.787.000  đ

Xem thêm
- 49 %
Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 X

Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 X

2.200.000 đ

1.119.500 đ

Giảm: 1.080.500  đ

Xem thêm
- 66 %
Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 WH

Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 WH

2.000.000 đ

677.000 đ

Giảm: 1.323.000  đ

Xem thêm
- 80 %
Máy hút mùi áp tường CATA MIDAS 90 BK

Máy hút mùi áp tường CATA MIDAS 90 BK

9.500.000 đ

1.916.000 đ

Giảm: 7.584.000  đ

Xem thêm
- 60 %
Lò nướng Cata MRA 708 BK

Lò nướng Cata MRA 708 BK

17.000.000 đ

6.721.500 đ

Giảm: 10.278.500  đ

Xem thêm
- 50 %
Lò nướng Cata ME 4006 X

Lò nướng Cata ME 4006 X

10.500.000 đ

5.253.500 đ

Giảm: 5.246.500  đ

Xem thêm
- 21 %
Lò nướng điện đa năng CATA ME 910 I

Lò nướng điện đa năng CATA ME 910 I

37.950.000 đ

30.085.000 đ

Giảm: 7.865.000  đ

Xem thêm
- 53 %
Chậu rửa chén bát Cata CBP 40-40

Chậu rửa chén bát Cata CBP 40-40

3.300.000 đ

1.560.400 đ

Giảm: 1.739.600  đ

Xem thêm
- 44 %
Bếp từ 4 vùng nấu Cata I 6004 BK

Bếp từ 4 vùng nấu Cata I 6004 BK

12.000.000 đ

6.756.000 đ

Giảm: 5.244.000  đ

Xem thêm
- 69 %
Bếp từ Cata I2 Plus

Bếp từ Cata I2 Plus

11.500.000 đ

3.592.500 đ

Giảm: 7.907.500  đ

Xem thêm
- 44 %
Bếp điện 4 vùng nấu Cata TN 604/A

Bếp điện 4 vùng nấu Cata TN 604/A

9.200.000 đ

5.118.500 đ

Giảm: 4.081.500  đ

Xem thêm
X
KHO BẾP CHÂU ÂU
Chào mừng
Gửi
Đóng