KHO BẾP CHÂU ÂU
Giỏ hàng

Thương hiệu Cata

- 50 %
Máy hút mùi Cata S PLUS 900 X

Máy hút mùi Cata S PLUS 900 X

9.000.000 đ

4.497.300 đ

Giảm: 4.502.700  đ

Xem thêm
- 49 %
Máy hút mùi Cata S PLUS 700 X

Máy hút mùi Cata S PLUS 700 X

8.000.000 đ

4.079.000 đ

Giảm: 3.921.000  đ

Xem thêm
- 39 %
Máy hút mùi Cata S PLUS 600 X

Máy hút mùi Cata S PLUS 600 X

7.500.000 đ

4.598.600 đ

Giảm: 2.901.400  đ

Xem thêm
- 36 %
Máy hút mùi Cata ADARI 600 XGBK

Máy hút mùi Cata ADARI 600 XGBK

10.500.000 đ

6.697.200 đ

Giảm: 3.802.800  đ

Xem thêm
- 36 %
Máy hút mùi Cata PLANET 600 XGBK

Máy hút mùi Cata PLANET 600 XGBK

11.000.000 đ

6.999.000 đ

Giảm: 4.001.000  đ

Xem thêm
- 49 %
Máy hút mùi Cata MIDAS 600 XGBK

Máy hút mùi Cata MIDAS 600 XGBK

6.800.000 đ

3.446.500 đ

Giảm: 3.353.500  đ

Xem thêm
- 25 %
Máy hút Cata GAMMA VL3 60 GLASS/D

Máy hút Cata GAMMA VL3 60 GLASS/D

7.800.000 đ

5.859.360 đ

Giảm: 1.940.640  đ

Xem thêm
- 51 %
Máy hút Cata GAMMA VL3 70 GLASS/D

Máy hút Cata GAMMA VL3 70 GLASS/D

8.400.000 đ

4.148.800 đ

Giảm: 4.251.200  đ

Xem thêm
- 37 %
Máy hút Cata GAMMA VL3 90 GLASS/D

Máy hút Cata GAMMA VL3 90 GLASS/D

8.700.000 đ

5.497.600 đ

Giảm: 3.202.400  đ

Xem thêm
- 47 %
Máy hút mùi áp tường Cata SYGMA VL3 600/B

Máy hút mùi áp tường Cata SYGMA VL3 600/B

8.700.000 đ

4.638.600 đ

Giảm: 4.061.400  đ

Xem thêm
- 55 %
Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 X

Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 X

2.200.000 đ

1.000.080 đ

Giảm: 1.199.920  đ

Xem thêm
- 51 %
Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 WH

Máy hút mùi âm tủ Cata LF-2060 WH

2.000.000 đ

985.600 đ

Giảm: 1.014.400  đ

Xem thêm
- 81 %
Máy hút mùi áp tường CATA MIDAS 90 BK

Máy hút mùi áp tường CATA MIDAS 90 BK

9.500.000 đ

1.823.030 đ

Giảm: 7.676.970  đ

Xem thêm
- 44 %
Lò nướng Cata MRA 708 BK

Lò nướng Cata MRA 708 BK

17.000.000 đ

9.498.300 đ

Giảm: 7.501.700  đ

Xem thêm
- 49 %
Lò nướng Cata ME 4006 X

Lò nướng Cata ME 4006 X

10.500.000 đ

5.351.200 đ

Giảm: 5.148.800  đ

Xem thêm
- 31 %
Lò nướng điện đa năng CATA ME 910 I

Lò nướng điện đa năng CATA ME 910 I

37.950.000 đ

25.997.700 đ

Giảm: 11.952.300  đ

Xem thêm
- 56 %
Chậu rửa chén bát Cata CBP 40-40

Chậu rửa chén bát Cata CBP 40-40

3.300.000 đ

1.448.300 đ

Giảm: 1.851.700  đ

Xem thêm
- 57 %
Bếp từ 4 vùng nấu Cata I 6004 BK

Bếp từ 4 vùng nấu Cata I 6004 BK

12.000.000 đ

5.213.100 đ

Giảm: 6.786.900  đ

Xem thêm
- 80 %
Bếp từ Cata I2 Plus

Bếp từ Cata I2 Plus

11.500.000 đ

2.252.300 đ

Giảm: 9.247.700  đ

Xem thêm
- 53 %
Bếp điện 4 vùng nấu Cata TN 604/A

Bếp điện 4 vùng nấu Cata TN 604/A

9.200.000 đ

4.336.600 đ

Giảm: 4.863.400  đ

Xem thêm
X
KHO BẾP CHÂU ÂU
Chào mừng
Gửi
Đóng